U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Presentatie belangenvereniging Nuenen Groen

Gepost 2020/03/12

Klik hier om de presentatie van Belangenvereniging Nuenen Groen te bekijken die gegeven is tijdens de ALV van 10 maart 2020. Voor meer informatie bezoek www.nuenengroen.nl en e.e.a. is ook te lezen op de website van de gemeente Nuenen, www.nuenen.nl , door te scrollen naar Mobiliteit / Mobiliteitsbeleid. 

Lees de rest van deze post »

Algemene Ledenvergadering dinsdag 10 maart 2020 om 20.00 uur

Gepost 2020/02/19

Hierbij nodigen wij alle leden van Bewonersvereniging Heikampen uit voor het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op de Crijnsschool.

 

AGENDA:

 1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen vorige vergadering 

4. Ingekomen stukken

5. Groenbeheer wijk

6. Spelen en bewegen

7. Belangenvereniging Nuenen Groen

8. Aireas – meting luchtkwaliteit

9. Buurtborrel

10. Verslag door de penningmeester en kascommissie

11. Vaststelling contributie 2020

12. Samenstelling bestuur

13. Rondvraag en sluiting

Lees de rest van deze post »

Geslaagde buurtborrel 22 juni 2019

Gepost 2019/06/24

Zo'n 80 buurtgenoten waren zaterdag 22 juni aanwezig op de eerste buurtborrel. Mede dankzij deze grote opkomst en het zonnige weer was deze borrel zeer geslaagd. Hierbij een foto impressie van de middag. 

Lees de rest van deze post »

Petitie Belangenvereniging Nuenen Groen

Gepost 2019/06/17

De aanpak van de almaar toenemende verkeersdrukte is een uitdaging. Ook voor gemeente Nuenen. Samen met de bevolking is afgelopen jaren nagedacht over structurele oplossingen van dit probleem. Het streven was te komen tot draagvlak onder diezelfde bevolking. Ook Belangenvereniging Nuenen Groen heeft hierin een constructieve rol gespeeld met altijd de feiten als uitgangspunt. Het resultaat is vervat in de zgn. Mobiliteitsvisie Nuenen die nu klaar is. Wat blijkt? De gemeente kiest haar eigen weg DWARS DOOR NUENENSE WOONWIJKEN. Deze bestaande wegen moeten de komende jaren aangepakt worden om verkeer van vooral buiten-Nuenen (70% !) blijvend te faciliteren. Dit kan niet, dit mag niet

Iedereen weet dat FIJNSTOF hard op weg is volksvijand nr.1  te worden. Ook in Nuenen zal dat zeker het geval zijn met de uitvoering van plannen uit de Mobiliteitsvisie. Daarnaast is er nog de nog verder toenemende geluidsoverlast en verkeersperikelen op vele plekken in ons dorp.

Op 4 juli a.s. wordt de Mobiliteitsvisie in stemming gebracht in de gemeenteraad van Nuenen met een positief advies van het college van Burgemeester en Wethouders. 

Kom in actie door samen met ons uw stem te laten horen tijdens de raadsvergadering van 4 juli. Om die stem kracht bij te zetten onderteken s.v.p. de online petitie via het aanklikken van HTTPS://verkeersdruknuenen.petities.nl voor een Nuenen met minder fijnstof en geluidsoverlast.

Hartelijk dank.

Belangenvereniging Nuenen Groen

www.nuenengroen.nl

Lees de rest van deze post »

Buurtborrel zaterdag 22 juni 2019

Gepost 2019/05/10

Alle bewoners van de Heikampen nodigen wij van harte uit voor een Buurtborrel op zaterdag 22 juni. Dit is een mooie gelegenheid om met uw buurtgenoten kennis te maken of bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Deze borrel wordt u kosteloos aangeboden door Bewonersvereniging Heikampen en iedereen is welkom, ongeacht of u lid bent of niet. Voor de kinderen zal er een springkussen staan.

 

Geef u op en tot zaterdag 22 juni!

Lees de rest van deze post »

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12 maart 2019

Gepost 2019/03/27

Hier vindt u het verslag van de algemene ledenvergadering als ook de presentatie van die avond.

Lees de rest van deze post »

Algemene Ledenvergadering dinsdag 12 maart 20.00 uur, locatie Crijnsschool

Gepost 2019/01/30

AGENDA:

 1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen vorige vergadering

4. Ingekomen stukken

5. Wijkagent

6. Spelen en bewegen

7. Groenparticipatie

8. Nieuwe activiteiten

9. Verslag door de penningmeester en kascommissie

10. Vaststelling contributie 2019

11. Samenstelling bestuur

12. Rondvraag en sluiting

 

Locatie: Crijnsschool. 

Namens het bestuur van Bewonersvereniging Heikampen.

Lees de rest van deze post »

SNOEI– EN OPRUIMDAG ZATERDAG 3 november 2018

Gepost 2018/10/03

Het najaar is weer begonnen dus is het weer tijd om onze wijk onder handen te nemen. Daarom gaan we op 3 november de wijk ontdoen van zwerfafval en gaan we de plantsoenen, die wij beheren in het kader van de groenparticipatie, weer snoeien en ontdoen van onkruid en bladeren.

De ontvangst is om 10.30 uur op Heikampen 56 met koffie, thee en limonade waarna een korte uitleg volgt. Daarna starten we met de activiteiten en we verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn. Als afsluiting ben je welkom voor een broodje met soep en een drankje.

Voor het opruimen van het zwerfafval stelt de gemeente materialen ter beschikking zoals handschoenen, prikkers en vuilniszakken en voor het snoeiafval zijn er bladharken en bezems. Andere gereedschappen zoals schoffels, harken, snoeischaren en kruiwagens kunnen het beste door de bewoners zelf meegenomen worden.

Het snoeiafval verzamelen we op een aantal punten en wordt door de gemeente opgehaald.

Graag tot ziens op 3 november!

Lees de rest van deze post »

SNOEI– EN OPRUIMDAG zaterdag 14 april 2018

Gepost 2018/03/23

Het voorjaar is weer begonnen dus het is weer tijd om onze wijk schoon en fris te maken. Daarom gaan we op 14 april de wijk ontdoen van zwerfvuil en gaan we de plantsoenen, die wij in het kader van de groenparticipatie beheren, weer bladvrij en schoon maken. De ontvangst is om 10.30 uur wederom op Heikampen 56 met koffie, thee en limonade waarna een korte uitleg volgt. Om 11.00 uur starten we met de activiteiten en we verwachten rond 12.30 uur klaar te zijn. Als afsluiting ben je welkom voor een worstenbroodje en een drankje.

Voor het opruimen van het zwerfafval stelt de gemeente materialen ter beschikking zoals handschoenen, hesjes, prikkers en vuilniszakken en voor het bladafval zijn er bladharken.

Andere gereedschappen zoals schoffels, harken, snoeischaren en kruiwagens kunnen het beste door de bewoners zelf meegenomen worden.

Graag tot ziens op 14 april!

Lees de rest van deze post »

Verslag van de Algemene Leden Vergadering

Gepost 2018/03/16

Hier vindt u het verslag en de presentatie van de Algemene Leden Vergadering van 13 maart 2018.

Lees de rest van deze post »


Beste Heikampers,

 

Klik hier voor de neerslagstatistiek van 2021.

Klik op een maand voor de weerstatistiek van die periode: 01-2021  02-2021  03-2021  04-2021  05-2021  06-2021  07-2021  08-2021  09-2021  10-2021  11-2021

 

Het weer is een belangrijk gespreksonderwerp aan de eet- of borreltafel.

Wat voor weer wordt het? We kijken vaak vooruit, hoe het weer wordt de komende tijd.

Je kan ook terugkijken en bepraten hoe het geweest is, niet gisteren of vorige week, maar vorige maand(en) of de afgelopen zomer of herfst.

Dat terugkijken en data verzamelen is iets wat ik al jaren doe. Het gaat om de feiten.

Ik beschik over een klein weerstation (Weerstation Heikampen 83) wat ik via een app of via internet kan beheren of bekijken.

Dat doe ik al meer dan 15 jaar. Ik schrijf dagelijks de weergegevens op, zet die in een Excell-bestand en laat gemiddelden of totalen uitrekenen. Vaak vergelijk ik mijn eigen gegevens met die van het KNMI in De Bilt aan het eind van de maand of op het eind van het seizoen.

Dit doe ik puur voor mezelf als hobby, maar een hobby delen met een ander spreekt meer aan.

Daarom heb ik in de rondvraag van de jaarvergadering van maart 2020 geopperd om mijn gegevens te delen met Heikampenbewoners op de site van Bewonersvereniging Heikampen: www.heikampen.nl .

Wie weet vindt men het leuk om e.e.a. eens te bekijken en later te bespreken met medebewoners.

Hieronder geef ik een korte beschrijving (legenda) van de maandbestanden van het weerstation en hoe deze te lezen.

 

Kolom 1 datum De datum.

Kolom 2 temp. De minimumtemperatuur ‘s morgens vroeg in graden Celcius (C).

                           Onderaan staat het minimum maandgemiddelde (totaal van 1e t/m

                           laatste dag van de maand gedeeld door aantal dagen).

Kolom 3 temp. De maximumtemperatuur ’s middags in graden Celcius (C).

                            Onderaan staat het maximum maandgemiddelde (totaal van 1e t/m

                            laatste dag van de maand gedeeld door aantal dagen).

Kolom 4 temp. Het gemiddelde van die dag van de minimum- en maximumtemperatuur in

                           graden Celcius (C). Onderaan staat het daggemiddelde (totaal van minimum- en

                           maximumtemperatuur  van 1e t/m laatste dag van de maand gedeeld

                           door het aantal dagen).

Kolom 5 temp. De gemiddelde temperatuur per week (7 dagen) en per 10 dagen)

                           Temperaturen van dag 1 t/m 7 opgeteld en gedeeld door 7.

                           Temperaturen van dag 1 t/m 10 opgeteld en gedeeld door 7.

Kolom 6 luchtdruk De luchtdruk van die dag uitgedrukt in hPa:

                           Hoger dan 1013 hPa is Hoge Druk (H), lager dan 1013 hPa is Lage Druk (L)

                           De luchtdruk varieert per uur/dag. Ik neem het gemiddelde v.d. dag.

                           Onderaan staat het maandgemiddelde van de luchtdruk.

Kolom 7 neerslag Hoeveelheid neerslag per dag in millimeters.

Kolom 8 neerslag Totale hoeveelheid neerslag opgeteld vanaf 1e dag van de maand.

Kolom 9 neerslag De gemiddelde neerslag per week (7 dagen) en per 10 dagen.

                                 Neerslag van dag 1 t/m 7 (daarna dag 8 t/m 14, dag 15 t/m 21, dag 21

                                 t/m 28) opgeteld en gedeeld door 7.             

Kolom 10 opmerkingen Hier staan opmerkelijke dingen met betrekking tot het weer zoals

                                 een warmterecord in De Bilt, storm, sneeuw.

 

Onder de kolommen staat linksonder een grijs vak met laagste waarden:

                          In bovenstaande kolommen wordt met een grijs vak aangegeven wat in

                          welke kolom de laagste meting was, zoals de laagste nachttemperatuur in

                          die maand, de laagste luchtdruk, laagste gemiddelde temperatuur in 7 of 10

                          dagen (niet de laagste neerslag, want er kunnen meerdere dagen zonder

                          regen zijn in een maand).

Onder de kolommen staat linksonder een blauw vak met hoogste waarden:

                          In bovenstaande kolommen wordt met een blauw vak aangegeven wat in

                          welke kolom de hoogste meting was, zoals de hoogste (gemiddelde)

                          dagtemperatuur in die maand, de hoogste luchtdruk de dag met de meeste

                          neerslag.

 

Onder de kolommen staat bij temperatuur in de wintermaanden het aantal dagen met nachtvorst of het aantal ijsdagen (dagen met temperratuur < 0 C.)

 

Onder de kolommen staat bij temperatuur in de zomermaanden april t/m oktober in kleur het aantal dagen met een temperatuur van 20 0 C - 25 0 C (dit is een warme dag), een temperatuur van 25 C – 30 0 C (dit is een zomerse dag), een temperatuur van 30 0 C of > (dit is een tropische dag).

 

Onder de kolommen staat bij luchtdruk het aantal dagen dat de luchtdruk hoger is dan 1013 hPa en het aantal dagen dat de luchtdruk lager is dan 1013 hPa.

 

Onder de kolommen staat bij neerslag

                          - de totale hoeveelheid neerslag van die maand,

                          - daaronder het aantal neerslagloze/droge dagen,

                          - daaronder de gemiddelde neerslag per dag in die maand,

                          - daarnaast de totale neerslag van dit jaar vanaf 1 januari.

P.S. Deze totale neerslag zet ik in een apart bestand waarin te lezen valt de hoeveelheid neerslag per maand en dat opgeteld vanaf 1 januari, zodat je kan zien hoeveel neerslag er per jaar gevallen is in Heikampen.

 

Onder de kolommen staat in de winter het Hellmankoudegetal van die maand met daaronder het Hellmankoudegetal van die winter bij elkaar opgeteld. Het Hellmankoudegetal is een getal wat de strengheid van de winter aangeeft.

 

Onder het hele overzicht genereert het programma een viertal lijn- en staafgrafieken, die de gegevens uit de bovenstaande tabel haalt en visualiseert de minimumtemperatuur, de maximumtemperatuur, de hoeveelheid neerslag en de luchtdruk.

 

Hopelijk is bovenstaande uitleg duidelijk genoeg om de tabellen te kunnen lezen en te interpreteren, maar vooral dat de interesse in het weer groter wordt en dat terugkijken van de gegevens een interessante bezigheid is.

 

Voor vragen, aanbevelingen, suggesties en verbeterpunten, op- of aanmerkingen, complimenten, negatieve of positieve reacties of wat dan ook, graag een mailtje naar j.mestrum@onsnet.nu .

 

Is uw interesse gewekt en heeft u belangstelling voor een maandoverzicht van afgelopen jaar/jaren, laat dan even iets weten. Ik deel het graag met u.

 

Hopelijk beleeft u net zoveel plezier aan het maandoverzicht van het weer in onze wijk als ik.

 

Warme weergroeten van,

 

Sjaak Mestrum

Heikampen 83

5672 SV Nuenen

j.mestrum@onsnet.nu